TEMBUNG GARBA

Tembung Garba

 

 

(01. aglis    (såkå tembúng : age + gêlis

(02. anèng    (såkå tembúng : ånå + ing

(03. aranèki  (såkå tembúng : arané + ki

(04. dadyåwúh (såkå tembúng : dadi + éwuh

(05. dhêmênyar (såkå tembúng : dhêmên + anyar

(06. duparså  (såkå tembúng : dupi + årså

(07. jalwèstri (såkå tembúng : jalu + èstri

(08. kadyå    (såkå tembúng : kadi + kåyå

(09. kajwarèng (såkå tembúng : kajuwårå + ing

(10. kalokèng (såkå tembúng : kalokå + ing

(11. kapyarså (såkå tembúng : kapirêng + arsa

(12. kalyan   (såkå tembúng : kalih + lan

(13. lagyantuk (såkå tembúng : lagi + antuk

(14. 1agyaníng (såkå tembúng : lagi + níng

(15. 1êbdhèng (såkå tembúng : lebdhå + ing

(16. lumakèng (såkå tembúng : lumaku + ing

(17. lumêbèng (såkå tembúng : lumêbu + ing

(18. maharjå  (såkå tembúng : måhå + råjå

(19. maharsi  (såkå tembúng : måhå + arsi

(20. mahamêru (såkå tembúng : måhå + mêru

(21. malebèng (såkå tembúng : malebu + ing

(22. mungging (såkå tembúng : munggúh + ing

(23. murbèng  (såkå tembúng : múrba + ing

(24. murwèng  (såkå tembúng : murwå + ing

(25. narendrå (såkå tembúng : nårå + indrå

(26. narpati  (såkå tembúng : nårå + dipati

(27. narpéndah (såkå tembúng : nårå + éndah

(28. natèng   (såkå tembúng : nåtå + ing

(29. nujwari  (såkå tembúng : nuju + an

(30. praptèng (såkå tembúng : praptå + ing

(31. prawirèng (såkå tembúng : prawirå + ing

(32. prawirotåmå (såkå tembúng : prawirå + utåmå

(33. priyagúng (såkå tembúng : priyå + agung

(34. priyanggå (såkå tembúng : priyå + anggå

(35. ratwagung (såkå tembúng : ratu + agung

(36. ratwelok (såkå tembúng : ratu + élok

(37. sarotåmå (såkå tembúng : saru + utåmå

(38. sedyarså (såkå tembúng : sedyå + arså

(39. sinóm    (såkå tembúng : isih + enóm

(40. sirèku   (såkå tembúng : sirå + iku

(41. sitinggíl (såkå tembúng : siti + inggíl

(42. sugyartå (såkå tembúng : sugih + artå

(43. sumbangsíh(såkå tembúng : sumbang + asih

(44. surendrå (såkå tembúng : surå + indrå

(45. surêng   (såkå tembúng : surå + ing

(46. surendrå (såkå tembúng : sutå + indrå

(47. taksyalit (såkå tembúng : taksih + alit

(48. tankocap (såkå tembúng : tanpå + ucap

(49. tumengèng (såkå tembúng : tumengå + ing

(50. tumekèng (såkå tembúng : tumekå + ing

(51. tumekèng (såkå tembúng : tumekå + ing

(52. tumujwèng (såkå tembúng : tumuju + ing

(53. wirotåmå (såkå tembúng : wiro + utåmå

(54. yèku     (saka tembung : yå + iku

About SABDå

gentleman, Indonesia Raya

Posted on Desember 10, 2008, in TEMBUNG GARBA and tagged . Bookmark the permalink. 10 Komentar.

 1. wah boleh nih jadi referensi… 😎

 2. buat nambah diksi dalam berpuisi 😀

 3. Nyuwun prikso,puniko kalebet tembung punapa nggih kulo kok kesupen ?
  dubang [idu + abang]
  kathok [diangkat + sitok2]
  kodhok [teko2 + ndodok]
  pista [tipis2 + rata ]
  kutang [sikute + diutang]
  garwa [sigarane + nyawa]
  kulo kemutan wekdal sekolah dasar rumiyin.Matur nuwun.

 4. Punika kalebet kerata (kirata) basa Yang Kung…

  Kursi= yen diungkurake banjur isi
  Maling=njupuk ngamale wong sing ora eling
  Ludruk= gulune gela-gelo, sikile nggedruk-nggedruk
  Sekuter= sinambi sedheku ning playune banter
  Anak= karepe apa-apa, kudu ana lan enak
  Cumplung= mecucu koyo wong gemblung
  wedhus= suwe ora tau adus
  weteng= ruwet tur peteng

  wah…ngantos kedlarung-dlarung punika Yang… 🙂

 5. ki ak mau tanya ni ttg basa2 kawi,.tlg drespon ki;
  1.wasita wasiti
  2.klabang kares
  3.igo wekas
  4.obo kongsi
  5.murti,murtolo
  6.manik
  7.binubut gedhene

  it aj dl ki,cz ak srg dgr wayang kulit,byk yg blum ak tau basa2 jawi,kawi kuno..kula tenggo ngih ki,.salam hormat bwt ki sabdo langit
  ====
  ehm..Buka kamus dulu ya mas, takut salah 😦

  • untuk bisa mengartikan kata-kata ini secara tepat, menurut saya harus ditulis lengkap konteksnya, walaupun jika diartikan per kata juga bisa.
   Contoh ………. binubut gedhene, mungkin kalimat lengkapnya : samrica binubut gedhene yang artinya kecil sekali, ibarat sebesar buah merica yang dibubut (dihaluskan dengan mesin bubut)

 6. matur nuwun nggih… ^_^
  “mangga kita uri-uri budaya jawa!!!!”
  maju terus budaya jawa!!!!!

 7. Ingkang kinurmatan mas sabda
  miturut pamanggih kula, tuladha ing nginggil taksih wonten ingkang salah, upaminipun tembung kadya, kalyan, maharsi, mungging, sarotama, sinom, tankocap, wirotama.
  Kula wastani salah ing bab anggen panjenengan ngudhari asaling tembung, miturut kula kados ing ngandhap punika.
  kadya = kadi + a;
  kalyan=kalih + an;
  maharsi=maha+resi;
  mungging= V um + unggu + ing;
  sarotama= sara + utama;
  sinom= si + enom;
  tankocap= tan + ka + ucap,
  wirotama= wira + utama.
  Nyuwun pangapunten mbokmanawi kula ugi salah.

 8. trimakasih bisa jadi referensi….tulungagung menyapa

 9. Thanks dch. . . Wat info’y. . . Jd slesai tgs’y. . . Matur nuwun sanget. . .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: